Przejdź do treści

Na zlecenie konsorcjum NDI/ Besix wykonaliśmy próbne obciążenie statyczne stalowego pala o średnicy 1676mm będącego częścią palisady realizowanej na budowie Terminala kontenerowego DCT2 w Gdańsku. Próbne obciążenie zostało wykonane pod nadzorem Politechniki Gdańskiej do siły Qmax= 13 700 KN przy użyciu czterech sąsiednich pali kotwiących. Sporym utrudnieniem przy realizacji zadania stanowił fakt iż całość robót była prowadzona z poziomu wody przy użyciu pontonów, gdyż palisada jest zlokalizowana w odległości ok 20m od brzegu.

więcej ⟶

Mamy zaszczyt poinformować że w związku z uchwałą z dnia 19 czerwca 2015r Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS) nasza firma rozpoczęła od dnia 1 lipca 2015r roczny staż w charakterze kandydata na członka PZWFS, za co niniejszym bardzo dziękujemy Szanownemu Zgromadzeniu.

więcej ⟶

Na zlecenie Keller Polska jesteśmy w trakcie realizacji wstępnego programu próbnych obciążeń pali na kontrakcie Siemens Power Plant w Płocku. W skład programu badawczego wchodzi cała gama badań tj. od obciążeń dynamicznych po statyczne na siły pionowe i siły poziome. Obciążenia statyczne na siły pionowe prowadzimy zgodnie z rygorystycznym standardem ICE (Institution of Civil Engineers).

więcej ⟶